Báo giá xây dựng khách sạn

Xây dựng chống thấm sân thượng, hầm chứa, nhà vệ sinh.

v.)

-Lắp đặt hệ thống đế âm và hộp nối.
Một số lưu ý cho giai đoạn đầu tiên:

-Nếu có sai sót giữa chủ đất và giấy phép xây dựng trong quá trình kiểm tra khu đất.

Hướng dẫn cho chủ nhà hoặc nhà thầu, những người sẽ thực hiện các bước để sửa đổi giấy phép xây dựng. Nó giúp thanh tra xây dựng không phạt công trình xây dựng sai phép, đồng thời giúp quá trình hoàn thiện ngôi nhà sau này thuận lợi hơn, chi phí thấp hơn.

-Thời gian tháo coppha phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn xây dựng. Thời gian thông thường được phép sử dụng phụ gia để tháo coppha là 15 ngày.

Nền bê tông được bảo dưỡng thường xuyên (sau khi đổ bê tông sau 5 giờ tưới nước, 3 ngày mới tưới nước)

-Nhà thầu cam kết sử dụng đúng vật liệu trong hợp đồng.

-Nhà thầu và chủ đầu tư chủ động lưu giữ nhật ký để đảm bảo quyền lợi của hai bên.

-Chủ đầu tư thuê giám sát kiểm tra và phối hợp thi công với nhà thầu.

Giai đoạn thứ hai: phần trang trí nhà (vật tư và nhân công d